Πολιτική Παραγγελιών – Παράδοσης Προϊόντων

Από τη στιγμή που έχετε θέσει την προπαραγγελία σας και έχετε ολοκληρώσει την πληρωμή αυτής, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης, και η Εταιρεία μας θα σας παραδώσει ακριβώς το περιεχόμενο της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων σας για την εν λόγω παραγγελία.

Ειδικά για τα πλάνα γευμάτων με εβδομαδιαία/μηνιαία συνδρομή στα οποία έχετε επιλέξει τραπεζική κάρτα ως τρόπο πληρωμής, παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης (ή/και προσωρινής διακοπής) της συνδρομής μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημέρα παράδοσης της πρώτης παραγγελίας του εκάστοτε εβδομαδιαίου/μηνιαίου πλάνου. Σε περίπτωση που έχει ήδη λάβει χώρα η σχετική χρέωση, ισχύουν κανονικά οι όροι της ως άνω παραγράφου, ήτοι δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή/και τροποποίησης της παραγγελίας, και η Εταιρεία μας θα σας παραδώσει ακριβώς το περιεχόμενο της παραγγελίας σας, χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για την εν λόγω παραγγελία.

Προς το σκοπό διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας, έχουμε διενεργήσει όλους τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους, προτού σας παραδώσουμε τα γεύματα, τα οποία έχετε προπαραγγείλει. Ούτως, σας προτείνουμε, όπως ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης των γευμάτων, τα οποία σας παραδίδουμε, ως αυτές αναγράφονται,και τυχόν διαφοροποιούνται, ανάλογα με το εκάστοτε γεύμα, το οποίο έχετε προπαραγγείλει.

Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης υπέχει, για τυχόν αλλοίωση των γευμάτων, τα οποία σας έχουμε ήδη παραδώσει, η οποία τυχόν επέλθει, από τη μη τήρηση των ενδεδειγμένων οδηγιών συντήρησης των προϊόντων μας από μέρους σας, μετά την παράδοση της παραγγελίας σας από τους αρμόδιους συνεργάτες μας. Μετά την λήψη της παραγγελίας σας, η δέουσα συντήρηση των προϊόντων, αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη. Στην περίπτωση αυτή, δε χωρεί από την Εταιρεία μας οιαδήποτε επιστροφή ή/και αντικατάσταση των παραγγελιών, τις οποίες έχετε ήδη παραλάβει, και δε λαμβάνει χώρα επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία μας για τις εν λόγω παραγγελίες.

Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει, για τυχόν παραλείψεις/ανακρίβειες από μέρους σας, αναφορικά με τα στοιχεία παράδοσης της παραγγελίας (ενδεικτικά διεύθυνση παράδοσης κλπ.), την οποία έχετε ήδη διενεργήσει και τα οποία τυχόν έχουν ως αποτέλεσμα την μη δέουσα ολοκλήρωση της παράδοσης της παραγγελίας σας.
Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει, στην περίπτωση κατά την οποία, δεν είστε φυσικά παρόντες στην διεύθυνση την οποία μας έχετε παράσχει για την παράδοση της παραγγελίας σας ή/και στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατό να σας ανευρίσκουμε στα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία μας έχετε παράσχει, για την παράδοση της παραγγελίας σας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν λαμβάνει χώρα επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία μας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων, τα οποία του ζητούνται και μας δηλώνει, προκειμένου να διενεργήσει την παραγγελία του, μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά και για τη διαθεσιμότητά του, στον χώρο παράδοσης της παραγγελίας του και στα στοιχεία επικοινωνίας του, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας από αυτόν.

Για τα πλάνα γευμάτων στα οποία έχετε επιλέξει τραπεζική κάρτα ως τρόπο πληρωμής, παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης (ή/και προσωρινής διακοπής) της συνδρομής μέχρι και δυο(2) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημέρα παράδοσης της πρώτης παραγγελίας του εκάστοτε πλάνου.

Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να πληρώσετε μέσω της χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας.

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διενεργείται άμεσα, είναι απόλυτα ασφαλής, συμμορφούμενη πλήρως με την οικεία εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, και διασφαλίζει την απόλυτη προστασία του ηλεκτρονικού σας απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ειδικότερα, με την επιλογή πληρωμής μέσω κάρτας ο χρήστης ανακατευθύνεται, χωρίς να αλλάξει σελίδα ο περιηγητής (browser),στο περιβάλλον της διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής πληρωμής VivaWallet, όπου συμπληρώνει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και συνεχίζει κλικάροντας στην επιλογή «χρέωση», οπότε και η συναλλαγή του εκτελείται αυτόματα. Κατόπιν, ο χρήστης επαναφέρεται στο περιβάλλον της ιστοσελίδας μας και λαμβάνει τη σχετική επιβεβαίωση της καταχώρισης της παραγγελίας του.

Σημειώνεται ότι η VivaWallet, ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, δύναται να προσφέρει και άλλες επιλογές στον χρήστη μετά την ανακατεύθυνσή του στο περιβάλλον της πλατφόρμας της, όπως, ενδεικτικά, η εγγραφή ή η αποθήκευση των στοιχείων της κάρτας του στη VivaWallet. Η My Nutri δεν σχετίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους επιπλέον επιλογές που κάνει ο χρήστης μετά την ανακατεύθυνσή του στη διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής πληρωμής της VivaWallet, η χρήση της οποίας διέπεται από τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις.

Προς διευκόλυνση του χρήστη, μετά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, ο σχετικός τρόπος πληρωμής αποθηκεύεται στον προσωπικό λογαριασμό του στην ιστοσελίδα μας, και παραμένει διαθέσιμος και για επόμενες παραγγελίες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε, ο σχετικός τρόπος πληρωμής μπορεί να διαγραφεί από τον λογαριασμό σας επιλέγοντας «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» στο σχετικό πεδίο, στην καρτέλα Πληρωμές.

Σε περίπτωση που επιλέξετε πληρωμή με κάρτα στο πλαίσιο δημιουργίας πλάνων γευμάτων συνδρομής, συμφωνείτε και εξουσιοδοτείτε ρητώς την My Nutri να σας χρεώνει αυτόματα την τιμή του εκάστοτε πλάνου γευμάτων που έχετε επιλέξει, μέχρι τη λήξη της συνδρομής ή την ακύρωσή της από εσάς. Η αυτόματη χρέωση θα λαμβάνει χώρα την ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε παραγγελίας σας.

Η My Nutri σε καμία στιγμή της διαδικασίας πληρωμής – χρέωσης δεν λαμβάνει γνώση των στοιχείων της κάρτα σας ή τα αποθηκεύει ή άλλως τα επεξεργάζεται.

1. Το πακέτο γευμάτων 2 βδομάδων αφορά 12 παραδόσεις, το πακέτο γευμάτων 1 μήνα αφορά 24 παραδόσεις, το πακέτο γευμάτων 3 μηνών αφορά 72 παραδόσεις και το πακέτο γευμάτων 6 μηνών αφορά 144 παραδόσεις.

2. Σε περίπτωση απουσίας για μία και περισσότερες ημέρες, η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες (2 ημέρες) νωρίτερα ούτως ώστε το διάστημα αυτό να προστεθεί μετά τη λήξη του προγράμματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραγγελία θα εκτελεσθεί κανονικά.

3. Σε περίπτωση παύσης του τρέχοντος προγράμματος, η ενεργοποίηση αυτού μπορεί να επανεκτελεστεί εντός 12 μηνών από την έναρξη του προγράμματος.